Uniforme i equipatge esportiu

 
L'uniforme i l'equipatge esportiu, identificats amb el logo del centre, consten de:
Uniforme Sant Antoni Abat
Pantalones San Antoni Abat
Leggins San Antoni Abat
Deporte Sant Antoni Abat
Deporte Infantil
Camiseta dryness
Babi Saquito

L'uniforme i l'equipatge esportiu es vendran en exclusiva a:

DYRECO - Boat Crew, SLU

C/ Gremi Tintorers, 33    - Polígon Son Castelló -
Telèfon: 971 27 06 87

 

 

El col·legi Sant Antoni Abat és un centre d'identitat cristiana, depenent del Bisbat de Mallorca.
 

 

-  Oferim els nivells d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat en totes les seves modalitats i Cicles Formatius de Grau Mitjà en la branca de Gestió Administrativa. 

-  Disposem de dues aules d'informàtica, dues aules de música, biblioteca, aula de tecnologia, laboratoris, bar, menjador, cuina i pati. 

-  Comptem amb un Departament d'Orientació amb atenció personalitzada i reforç per a tots els alumnes. Així mateix, es compta amb professorat de Pedagogia Terapèutica per atendre a la diversitat de l'alumnat. L'ensenyament es fa un 40% en llengua catalana, un 40% en llengua castellana i el 20% restant en llengua anglesa. 

-  Per tal d'ajudar a descobrir i potenciar les possibilitats afectives, intel·lectuals, físiques i creatives disposem d'una gran diversitat d'activitats extraescolars esportives i musicals. 

-  El nostre centre segueix apostant per oferir un servei educatiu de qualitat, basat en la millora constant, i que afecta tots els àmbits del centre, tal com ho demostra la superació de totes les auditories anuals de seguiment realitzades per BVQi i el fet de figurar en el catàleg d'Empreses Excel·lents publicat per la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia de les Illes Balears.

 Trets identificatius del centre

bisbe

Benvolguda comunitat educativa

Avui, poder presentar-vos el Projecte Educatiu Institucional és per a mi un signe positiu de l'esforç que ens condueix a la unitat del col·lectiu dels Col·legis Diocesans.

El fet de poder tenir tots plegats el mateix marc referencial, tant pel que fa a la voluntat pedagògica d’innovació i recerca com també per a la línia pastoral, com una oferta més que volem fer als nostres alumnes de cara a completar la seva formació integral, són una mostra evident del pas que estam fent, la voluntat de convertir la xarxa dels Col·legis Diocesans en col·legis en xarxa.

Expliquem-ho. Tot això significa que els col·legis comparteixen i s'enriqueixen amb una mateixa identitat que poua el sentit global de la seva línia educativa en l'Humanisme Cristià. Així les coses, l'horitzó vers el qual volem fer camí, que a la vegada ja ens explica l'acció educativa, és aquest: educar evangelitzant i evangelitzar educant. És possible trobar-se, avui, amb visions educatives que inclouen paral·lelismes, és a dir, processos que cauen en dicotomies i dualismes, optant per una educació entesa, primerament, com educació humana i social, deixant per un segon moment altres aspectes de la persona com són el cultiu de la seva interioritat o de la seva dimensió transcendent.

És fonamental, idò, que per fer camí cap a aquest procés educatiu integrador, els educadors tinguin un projecte educatiu que defineixi el tipus d'educació i de cultura que volem desenvolupar en els Centres Diocesans, ja que no totes les opcions educatives són un camí obert als valors evangèlics.

Per això, per fer viable el procés educatiu que plantejam, comptant sempre amb el suport de les famílies que ens confien l'educació dels seus fills, destacam, sense cap pretensió d'exhaustivitat, com a trets més característics, els següents:

  • El model antropològic de persona que ens ofereix Jesús de Nazaret. Ell mira la persona sempre en positiu i amb una mirada plena d'esperança i integradora, mai excloent.
  • Una formació ètica-moral que, d'una part, desperti en els educands les ganes de conèixer la veritat i, de l'altre, asseguri l'obertura als altres i a la societat.
  • Una educació que valori la dimensió religiosa i espiritual de la persona i en tingui cura d'ella. Sense voler menysprear les ajudes tecnològiques que es van introduint en el camp educatiu, no ha d'oblidar el cultiu d'altres valors complementaris que la ciència sola no pot donar.
  • Optar per una educació que promogui una cultura distinta, alternativa de la cultura fortament materialista i consumista que domina part de la societat.

En definitiva, com diu el Vaticà II, que l'acció educativa que impregna els Centres Diocesans, ajudi a les generacions futures a trobar raons de viure i d'esperar.

 

Amb tot el meu afecte i benedicció

+ Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca

Horari General

  

EDUCACIÓ INFANTIL i EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Matí

9 a 12h

9 a 12h

9 a 12h

9 a 12h

9 a 14h 

Tarda

14 a 16h

14 a 16h

14 a 16h

14 a 16h

-

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Matí

8 a 14h

8 a 14h

8 a 14h

8 a 14h

8 a 14h

 

BATXILLERAT

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Matí

8 a 14h

8 a 15h

8 a 14h

8 a 15h

8 a 14h

 

CFGM - GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Matí

8 a 14h

8 a 14h

8 a 14h

8 a 14h

8 a 14h

Equip Directiu

 

Representant Titularitat:

 Mª Magdalena Gomila Mas

Director EP:

 Tomeu Cañellas Vidal

Cap d'estudis EP:

 Javier Herreros Portaz

Director ESO i BATXILLERAT:

 Vicente Lirola Machado

Cap d'estudis ESO:

 Agustina Ferrer Ferrà

Director CFGM:

 Domènec Elvira Nolla

Cap d'administració:

 Marga Garau CañellasTrets identificatius

Els Col·legis Diocesans, seguint una rica tradició, responen al compromís de l’Església en l’educació dels més joves, que sap que “l’esdevenidor de la humanitat es troba a les mans dels qui són capaços de transmetre, a les generacions futures, raons per viure i esperar”

[seguiu llegint]

Contacte

Sant Joan de la Creu, 58
07198 Son Ferriol - Palma de Mallorca
Tel: (+34) 971 426 001
          (+34) 627 780 600
info@csantantoniabat.com