img 7533
img 7554
 

Tècnic en Gestió administrativa


 El nostre centre té més de 30 anys d’experiència en formació professional en la branca de gestió administrativa de l’empresa.

Aquests anys i la vocació docent avalen la nostra feina,
"Donem valor a una formació de futur i de qualitat" 

 
En què consisteixen els estudis de Tècnic en Gestió Administrativa? 
Aquests estudis postobligatoris capaciten per exercir tasques de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, financer i fiscal en empreses públiques o privades. 

Són estudis amb una marcada orientació pràctica amb una durada de 2000 hores lectives (1600 dins el centre i 400 més de pràctiques en empreses) estructurats en 2cursos lectius.

L’objectiu principal és: APRENDRE UNA PROFESSIÓ, per accedir al món laboral amb una formació específica
 
Els mòduls organitzats per cursos són:

A primer curs

Comunicació empresarial i atenció al client (160h) Coneixement de la comunicació bàsica, tant oral com escrita, en les àrees d'atenció al client i de gestió comercial

Operacions administratives de compravenda (120h) Maneig de la facturació d'una empresa, la seva gestió, control d'stocks, càlcul de marges i preus i estratègies de màrqueting

Empresa i Administració (100h) Coneixement de les administracions públiques en l'àmbit estatal, autonòmic i local, així com la seva interactuació amb les empreses

Tractament informàtic de la informació (230h) Aprenentatge dels principals instruments ofimàtics de gestió empresarial

Tècnica comptable (100h) Enregistrament i sistematització de la documentació generada per l'operativa de l'empresa i elaboració d'estats financers

Anglès (160h) Coneixements orals i escrits bàsics de la comunicació empresarial en llengua anglès

 

A segon curs

Operacions administratives de recursos humans (150h) Elaboració de la documentació pròpia de la gestió de personal: nòmines, liquidacions a la SS, altes i baixes de personal

Tractament de la documentació comptable (150h) Preparació de la documentació suport dels fets comptables i interpretació i valoració dels estats comptables

Empresa a l'aula (170h) Recreació de tota la documentació i situacions estudiades en la resta de mòduls i elaboració d'un projecte empresarial

Operacions auxiliars de gestió de tresoreria (170h) Realització de càlculs financers bàsics i coneixement de la operatòria bancària i dels tràmits oportuns

Formació en centres de treball (400h) Participació en l'activitat pròpia d'un departament de tipus administratiu dins una empresa col·laboradora per tal de posar en pràctica els coneixements adquirids

 

Accés al cicle
Per accedir a aquests estudis cal complir algun dels següents requisits:

Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO)

Tenir el tìtol de tècnic o de tècnic auxiliar

Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys

Haver superat la prova d'accés al cicle. Cal tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova

 

Les nostres instal·lacions 

Les aules de cicles estan equipades amb ordinadors i connexió a internet per poder treballar la part pràctica dels estudis i ampliar la formació ofimàtica dels alumnes, així com també els programes de gestió administrativa específics més habituals com NominaPlus, ContaPlus, tot el paquet d'Office i Mecanog entre d’altres

 

Continuïtat dels estudis

Els alumnes, un cop superat el cicle formatiu, obtenen un títol de tècnic que els permet accedir:

- al batxillerat

- a un cicle de grau superior

- al món laboral, com a: auxiliar administratiu, ajudant d'oficina, administratiu comercial, empleat d'atenció al públic, empleat de tresoreria, auxiliar de gestió de personal, empleat de mitjans de pagament, auxiliar administratiu de les diverses administracions públiques...

Trets identificatius

Els Col·legis Diocesans, seguint una rica tradició, responen al compromís de l’Església en l’educació dels més joves, que sap que “l’esdevenidor de la humanitat es troba a les mans dels qui són capaços de transmetre, a les generacions futures, raons per viure i esperar”

[seguiu llegint]

Contacte

Sant Joan de la Creu, 58
07198 Son Ferriol - Palma de Mallorca
Tel: (+34) 971 426 001
          (+34) 627 780 600
info@csantantoniabat.com