Uniforme i equipatge esportiu

 
L'uniforme i l'equipatge esportiu, identificats amb el logo del centre, consten de:
Uniforme 20aa
Uniforme inf 20bb

L'uniforme i l'equipatge esportiu es vendran en exclusiva a:

DYRECO - Boat Crew, SLU

C/ Gremi Tintorers, 33    - Polígon Son Castelló -
Telèfon: 971 27 06 87

 

 

Trets identificatius

Els Col·legis Diocesans, seguint una rica tradició, responen al compromís de l’Església en l’educació dels més joves, que sap que “l’esdevenidor de la humanitat es troba a les mans dels qui són capaços de transmetre, a les generacions futures, raons per viure i esperar”

[seguiu llegint]