EDUCACIÓ INFANTIL 

El segon cicle de l’educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida, prevenint i compensant els efectes discriminadors de les desigualtats d’origen social, econòmic o cultural.

Cal desvetllar en l’infant el seu interès per aprendre, l’hàbit de qüestionar-se i fer-se preguntes sobre el món que l’envolta, l’habilitat de cercar i trobar respostes als reptes que se li plantegen, incidint en la seva capacitat per relacionar-se, comunicar-se i aprendre de forma conjunta.

És indispensable posar en valor les emocions que sorgeixen durant el procés d’aprenentatge; l’emoció i la cognició funcionen constantment, la motivació positiva envers una tasca influeix significativament en l’aprenentatge dels infants i és molt important que els adults sapiguem descobrir què és el que els infants són capaços d’aconseguir, seguint el seu progrés de prop i tenint en compte les diferències individuals de cadascú.

ei 01

ei 02

 “La infància no és merament una fase preparatòria per al futur, sinó una etapa de la vida amb uns valors i una cultura pròpia, conformada igualment per infants i adults.” Helena Buri i Areta Wasilewska-Gregorowicz.

Entenem la nostra escola com  un espai de benestar i d’aprenentatge a on s'aprèn durant tot el temps educatiu a partir de l’acolliment, la cura de la quotidianitat i el potencial educatiu del joc.

És una oportunitat per obrir finestres al món, aprendre a comunicar-se, a tenir curiositat, a descobrir, a experimentar, a entendre el món que els envolta, a progressar en el moviment i el domini del cos, a anar creixent en autonomia i autoestima, a créixer en els afectes, en les relacions i a ser creatius.

Tot això és possible si aprenen fent, pensant, comunicant, plantejant tasques amb sentit, donant valor a les preguntes i  afavorint l’autoregulació.

ei 03

ei 04

 

 

Trets identificatius

Els Col·legis Diocesans, seguint una rica tradició, responen al compromís de l’Església en l’educació dels més joves, que sap que “l’esdevenidor de la humanitat es troba a les mans dels qui són capaços de transmetre, a les generacions futures, raons per viure i esperar”

[seguiu llegint]

Contacte

Sant Joan de la Creu, 58
07198 Son Ferriol - Palma de Mallorca
Tel: (+34) 971 426 001
          (+34) 627 780 600
info@csantantoniabat.com