FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

 

Els alumnes del curs 13-14 han finalitzat les pràctiques en empreses que s'han realitzat durant el darrer trimestre del curs i sense les quals no podrien haver obtingut el títol de Tècnic en Gestió Administrativa.

 

Aquí teniu algunes fotos dels diversos alumnes a les respectives empreses i enllaços a les mateixes.

 

fct

 

Frau Automóviles, SL

Magic Asesores, SLL

Esports 85

Gestvalua Consultores y Abogados, SL

Imprenta Bahía, SL

Nortempo

Autoescuela Salas

Representacions AMIDA, SL

TOP GSE Airports, Aircrafts and more, SL

Teleco

Distribuidora Rotger, SL

BMN