Servei de menjador

En poden fer ús tots els alumnes del centre. Hi haurà dos torns de menjador: el primer per EP i el segon per ESO, BAT i CFGM.

El pagament del menjador es farà mitjançant tiquets diaris o mensuals que es podran adquirir a la Secretaria del Centre. El preu del tiquet inclou el dinar i el servei de monitors/es.

En els dos torns hi haurà mestres i monitors/es amb l’objectiu de fomentar que els alumnes adoptin bons hàbits d’alimentació i de convivència.

menjador01

Cada matí, en arribar al col·legi, es deixarà el tiquet a la bústia del menjador abans de les 10h. L’alumne no es podrà quedar a dinar el dia que acumuli 5 retards en el lliurament del tiquet de menjador.

Els alumnes mensuals que puntualment no hagin de fer ús del menjador, ho notificaran amb un escrit dels pares a la Secretaria del Centre.
Els dies que es realitzin sortides culturals organitzades pel centre, els alumnes mensuals gaudiran del servei de pic-nic pel mig dia. Així mateix, els altres alumnes que desitgin disposar d’aquest servei hauran de comprar el tiquet del pic-nic a Secretaria amb tres dies d’antelació.

menjador03

Normes de menjador

El menjador és un lloc de convivència i per això s’ha de respectar la normativa següent:
- Fer fila i entrar puntualment amb els monitors/es
- Tractar de forma respectuosa al personal encarregat del menjador
- Menjar tota la ració servida
- Menjar amb correcció i seguir les normes i observacions dels monitors
- Participar en la recollida i mantenir l’ordre de les taules
- Tenir un to de veu adequat i no canviar-se del lloc assignat
- No emprar el telèfon mòbil dins el menjador

La utilització del servei de menjador implica l’acceptació i compliment d’aquestes normes. La no acceptació o incompliment,  podrà comportar sancions que seran imposades al moment pels mestres o monitors de menjador. Aquestes sancions podran arribar a la privació temporal o definitiva de l'ús del servei de menjador.

Menús 
menu 09
menu 10
menu 11
menu 12
menu 01
menu 02
menu 03

 

Trets identificatius

Els Col·legis Diocesans, seguint una rica tradició, responen al compromís de l’Església en l’educació dels més joves, que sap que “l’esdevenidor de la humanitat es troba a les mans dels qui són capaços de transmetre, a les generacions futures, raons per viure i esperar”

[seguiu llegint]