Connectats amb el Món!

 

Negar l’educació als infants és negar-los la possibilitat d’accedir a drets fonamentals com són la llibertat i la igualtat, valors amb els que s’identifica el Col·legi Sant Antoni Abat.

En els països en vies de desenvolupament hi ha milions d’infants que no poden accedir a l’educació. Davant d’aquesta realitat i essent conscients cada vegada més d’una societat globalitzada i connectada; la comunitat educativa del collegi col·labora en el projecte de les religioses teatines a la missió catòlica que tenen a Materi i Tanguietà, indrets situats a la República Popular de Benín a l’Àfrica Occidental.

A les localitats de Tanguietà i Materi (Benín) on els col·lectius de joves i de dones tenen més dificultats per accedir a una feina, les teatines ensenyen oficis i faciliten la inserció laboral. Aquesta precarietat es veu agreujada per problemes greus en àrees geogràfiques, per la condició econòmica, ètnica i de gènere.

benin7
  benin6   benin11

 

El centre “Mère Úrsula” a Materi acull una trentena de nins i nines de diverses edats, classes socials, llengües i religions als que dóna una formació integral que prioritza la recuperació de la dignitat humana per sobre d’altres valors.

El Col·legi Sant Antoni Abat canalitza tots els esforços per ajudar les escoles i hospitals que les teatines tenen a Àfrica a través del donatiu recaptat a la “Fira Solidària” que anualment organitza el departament de Pastoral del centre.

Els nostres alumnes manifesten que “aportar el nostre gra d’arena a Benín ens ha permès conèixer una altra societat, una altra manera de viure, una altra manera de pensar. És una experiència totalment enriquidora, que ens motiva a ser persones més tolerants i solidàries amb els que viuen en condicions marginals”.

benin12 benin2

 

Amb la fira solidària, contribuïm a que l'educació sigui una realitat als pobles exclosos d’Àfrica. Apostam per la sensibilització dels nostres alumnes perquè comprenguin millor la situació de pobresa dels països en vies de desenvolupament i la importància dels valors com la solidaritat i la cooperació internacional.

El nostre objectiu és fomentar en els alumnes una consciència solidària, responsable i compromesa amb els problemes del món i desenvolupar en ells un esperit altruista.

Volem ser una finestra oberta al món, compromesa amb el crit de persones que necessiten del nostre alè: Sant Antoni Abat està connectat amb el món.

Tenim molt clar el retorn emocional i d’educació en valors que significa l’organització de la fira solidària: si educam cooperant adquirim valors tots, tant els que aprenen com el que eduquen.

Respecte, solidaritat, tolerància i participació són els nostres ingredients per dir a la comunitat de religioses teatines de Son Ferriol “Comptau amb nosaltres”. Aquest és el compromís solidari del Col·legi Sant Antoni Abat.

 

- Cartes cooperants Benin

 

Projecte Ecoambiental

   El Col·legi Sant Antoni Abat participa en el Programa de centres ecoambientals promogut per les conselleries d’Educació i de Medi Ambient.

   Per això, dins el Pla anual d’acció ecoambiental definim objectius amb els seus indicadors associats per tal de mesurar i avaluar les millores mediambientals del centre.

flor1 eco fulles5

 

   Pretenem que tota la comunitat educativa sigui conscient de la importància d’aquesta tasca i participi d’aquest projecte. Treballem aspectes d’anys anteriors i altres de nous, relacionats amb el manteniment de l’entorn i la gestió sostenible dels residus i recursos, així com la difusió d’aspectes relacionats amb la biodiversitat i el paisatge.

12 eco 2 moli1 12 eco 3

 

 L’hort de l’escola desperta la curiositat dels alumnes i ajuda a treballar tot un seguit de temes relacionats amb el medi ambient (aprofitament de residus, reciclatge i compostatge, gestió de l’aigua, agricultura ecològica, etc.)

12 eco 1 bolets2
 

Algunes de les actuacions van encaminades a:

- Millorar els hàbits alimentaris, fomentant la ingesta de fruites, verdures i altres aliments claus per
  un creixement equilibrat
- Separació dels residus per al seu posterior reciclatge
- Recollida de piles
- Recollida d'oli domèstic
- Supressió del paper d’alumini i foment de l’ús de carmanyoles

 

Col·laboració amb Càritas

   La tasca solidària que desenvolupa Càritas Diocesana de Mallorca serveix per recolzar i promocionar diversos grups socials que es troben en una situació precària o de marginació social.

   Avui dia no podem ignorar la realitat social que ens envolta on moltes famílies es troben en una situació de risc.

caritas 03 caritas 00 caritas 07

 

 Per això, l’escola participa i contribueix a aquesta tasca solidària i us posa a l’abast algunes campanyes perquè també hi participeu. D’aquesta manera, els nostres alumnes prenen consciència de les necessitats de les persones que es troben en risc d’exclusió social i aprenen a ser solidaris.

   Les campanyes en que participem són les següents:

Recollida de roba: podeu deixar la roba que ja no utilitzeu al contenidor ubicat al carrer de Sant
  Joan de la Creu, 54.
 
El Rebost i la Recollida de joguines: el col·legi recapta aliments bàsics i joguines noves o usades
  en bon estat que podeu aportar durant l’època nadalenca.
 
caritas 01 caritas 06 caritas 05

 

   Amb la recuperació de roba, el reciclatge de joguines i altres activitats realitzades per Càritas es proporciona ocupació a persones en procés d’inserció i es sensibilitza la societat per un consum més responsable aplicant el principi de reduir, reutilitzar i recuperar.

   En definitiva, participant en les campanyes de roba i/o joguines contribuïm a construir, entre tots, una economia més solidària i al servei de les persones.

caritas 04 caritas 08

 

Campanya del Rebost

Campanya de recollida de joguines

 

 

Col·laboració amb Projecte Home Balears

Projecte Home Balears és una entitat social nascuda l’any 1987, missió de la qual és atendre les persones amb problemes d'addiccions, afavorint el seu desenvolupament personal i la seva adequada integració en la societat, amb l’aplicació d’accions, teràpies i mesures preventives molt diverses.

Conscients i compromesos amb la realitat del nostre entorn, com és la problemàtica social de la drogoaddicció que afecta a més de 2.000 persones a les Illes Balears, és la raó per la qual d’una manera altruista el Col·legi Sant Antoni Abat canalitza tots els seus esforços en l’organització d’una iniciativa esportiva solidària anual per a recaptar fons a benefici d’aquesta entitat.

ph01 ph00 ph02

 

Amb la “Jornada Solidària Esportiva” que organitzem any rere any, d’una banda, contribuïm a que es pugui atendre adequadament totes aquelles persones que necessiten un tractament i prevenció davant de drogodependències, alcoholisme i ludopaties i, per altra banda, fomentem en el nostres alumnes una consciència més solidària i responsable a través de l’esport.

ph03 ph04
 
Amb la “Jornada Solidària Esportiva” que organitzem any rere any, d’una banda, contribuïm a que es pugui atendre adequadament totes aquelles persones que necessiten un tractament i prevenció davant de drogodependències, alcoholisme i ludopaties i, per altra banda, fomentem en el nostres alumnes una consciència més solidària i responsable a través de l’esport.

L’esforç, la generositat i la dignitat, entre d’altres, són els valors principals que el nostre centre vol seguir fomentant a través de la implicació de tota la comunitat educativa a favor de projectes tant humans com el Projecte Home Balears.

 

Trets identificatius

Els Col·legis Diocesans, seguint una rica tradició, responen al compromís de l’Església en l’educació dels més joves, que sap que “l’esdevenidor de la humanitat es troba a les mans dels qui són capaços de transmetre, a les generacions futures, raons per viure i esperar”

[seguiu llegint]

Contacte

Sant Joan de la Creu, 58
07198 Son Ferriol - Palma de Mallorca
Tel: (+34) 971 426 001
          (+34) 627 780 600
info@csantantoniabat.com