Dades de l'entitat titular 

En compliment de l'article 10 de la ley 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’exposen les dades identificatives del titular de la pàgina Web:

Denominació Social: Col·legi Sant Antoni Abat (d'ara endavant El Col·legi) 

Domicili social: Carrer Sant Joan de la Creu, 58 

Localitat: Palma de Mallorca - Illes Balears - 07008 

C.I.F.: R-0700385-H

Telèfon de contacte: 971 42 60 01 

Correu electrònic de contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

Condicions d’accés i ús de la Web 

Aquest avís legal regula l'accés i l'ús del servei de aquesta Web que el Col·legi posa a la disposició dels usuaris. 

La finalitat d'aquesta Web és oferir als usuaris, informació i notícies del Col·legi que es considerin d'interès per als usuaris. 

El Col·legi informa als seus usuaris que aquestes condicions d'ús podran ser modificades sense haver d’informar prèviament als usuaris dels canvis que en ella es produeixin. 

El Col·legi podrà modificar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració de aquest lloc Web, així com alguns o tots els serveis. 

L'usuari accedeix a fer un ús correcte de la Web i dels serveis que ofereix, amb total subjecció a la Llei, a les bones costums i a les presents Condicions d'ús. 

Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d'aquesta Web. L'accés i utilització del lloc no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. 

La informació que proporciona l'usuari al Col·legi haurà de ser veraç. L'usuari garanteix l'autenticitat de totes les dades facilitades. 

L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci, i dels perjudicis causats al Col·legi o a tercers per la informació proporcionada. 

L'usuari accedeix a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el Col·legi ofereix a través d'aquesta web i a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic. 

Navegació i seguretat 

El Col·legi realitza els màxims esforços per a que la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant aquesta. 

Protecció de Dades 

El Col·legi informa els usuaris de la pàgina Web, sobre la seva política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal perquè determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que els puguin ser sol·licitades, en ocasió dels serveis oferts. 

En aquest sentit, els usuaris podran proporcionar-nos de manera voluntària, informació de caràcter personal, a través dels diferents mitjans posats a disposició dels usuaris a la Web o per, via telefònica. 

El Col·legi garanteix la confidencialitat de les dades facilitades, així mateix, es compromet al compliment de les obligacions establertes en el Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 i en la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets digitals. Per això informa sobre la seva política de protecció de dades als usuaris, d'ara endavant “interessats”.

 • Qui és el responsable del tractament? 

Col·legi Sant Antoni Abat 

 • Com poden contactar amb el responsable del tractament? 

Dirigint-se al carrer Sant Joan de la Creu, 58 - Palma - Illes Balears - 07198 

 • Existeix un Delegat de Protecció de Dades amb el qual es pot contactar?

Sí; els interessats podran posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) a través de la següent adreça de correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

 • Amb quina finalitat tractem les seves dades i quina és la base que ens legitima?

 Al Col·legi tractarem les dades personals facilitades, amb la finalitat de donar resposta a les sol·licituds i manteniment de relacions comercials. 

La base legítima per la qual recollim les dades personals, està basada en el consentiment que ens atorguen els interessats en facilitar-nos les seves dades personals. 

 • Durant quant temps tractarem les seves dades? 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre els interessats no sol·licitin la seva supressió, amb el propòsit de mantenir-los informats de les accions realitzades en relació a les seves sol·licituds, i sempre que resultin adequades, pertinents, i limitades a les finalitats per a les quals foren recollides. 

 • Cedirem les seves dades a altres empreses? 

No cedirem a tercers les dades personals dels interessats sense consentiment d’aquests, excepte per requeriment legal. 

 • Les dades personals dels interessats seran transferides a tercers països o organitzacions internacionals? 

No està previst que les dades personals dels interessats siguin transferides a tercers països o organitzacions internacionals. 

 • Quins drets emparen els interessats en relació al tractament de les seves dades personals? 

Els interessats tenen dret a obtenir confirmació sobre si al Col·legi estem tractant dades personals que els concerneixen, o no. Així mateix, tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que els interessats posseeixen els següents drets: Accedir a les seves dades 

-  Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades per a conèixer quines dades personals estem tractant i en què el concerneix. 

-  Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats tenen dret a rectificar aquelles dades personals inexactes que el concerneixin, i que siguin objecte de tractament per part nostra o, fins i tot, a sol·licitar-nos la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no fossin necessàries per a les finalitats que varen ser recollides.        

-  Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats tindran dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas l'informem que únicament les conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades. 

-  A la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats tindran dret a rebre les dades personals que els pertanyin, i que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament. 

-  Oposar-se al tractament de les seves dades. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats tendran dret a oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas, deixaríem de tractar-les excepte per motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 • Quan respondrem a la sol·licitud dels interessats per a l'exercici dels seus drets? 

Respondrem a les seves sol·licituds com més aviat millor i, en qualsevol cas, en el termini d'un mes des de la recepció de la seva petició. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà els interessats de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud. 

 • Els interessats tenen dret a retirar el seu consentiment? 

Els interessats tenen dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas de retirar el consentiment, no podrem tractar les dades dels interessats per a la tramitació de les seves sol·licituds. 

 • On han de dirigir-se els interessats per a l'exercici els seus drets?

Els interessats podran contactar amb el delegat de protecció de dades en el següent correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. indicant en l'assumpte del correu “Exercici de drets – Col·legi Sant Antoni Abat” i en el cos una descripció de la seva sol·licitud. Mitjançant aquest mateix sistema, se l'informarà del procediment que els interessats podran dur a terme per a exercir els seus drets. 

També ho podran fer enviant un escrit al Col·legi o dirigint-se directament a aquesta mateixa adreça, on podran emplenar els formularis per a l’exercici dels seus drets. 

 • Tenen els interessats dret de reclamació?

L’interessat, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, té dret a presentar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a aquest efecte pot dirigir-se a la web de la pròpia agència www.agpd.es. 

Amb caràcter previ a la presentació d'aquesta reclamació contra l'Agència Espanyola de Protecció de dades, vostè pot dirigir-se al nostre Delegat de Protecció de Dades, a través de la següent adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 Clàusula d'exempció de responsabilitat i submissions

La present Web, ofereix accés a informació de serveis i activitats que el Col·legi considera d'interès per als usuaris, a fi de millorar els seus serveis.

El Col·legi vetllarà per a corregir els errors que es detectin. No obstant això, alguns arxius o continguts poden haver estat creats no exempts d'errors, per la qual cosa no es pot garantir que el servei no quedi interromput o afectat de qualsevol altra forma. 

La present Web, pot contenir links a pàgines externes sobre les quals el Col·legi no té cap control i respecte de les quals declina tota responsabilitat. 

Els vincles establerts a webs de tercers tenen la finalitat de facilitar-li informació sobre serveis i activitats que poden ser del seu interès. L'usuari passarà a estar regit pels Termes d'Ús i la Política de Privacitat del nou lloc, dels quals el Col·legi no té cap control i respecte de les quals declina tota responsabilitat. 

El Col·legi no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquesta web, motivades per causes alienes al Col·legi; ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del Col·legi. 

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la pàgina Web del Col·legi, serà aplicable la legislació espanyola, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals de Palma - Illes Balears - Espanya.

Trets identificatius

Els Col·legis Diocesans, seguint una rica tradició, responen al compromís de l’Església en l’educació dels més joves, que sap que “l’esdevenidor de la humanitat es troba a les mans dels qui són capaços de transmetre, a les generacions futures, raons per viure i esperar”

[seguiu llegint]