bat1

bat2

 

L’oferta de Batxillerat al nostre centre té tres grans finalitats educatives:

 • Una formació general, amb objectius educatius propis i intrínsecs.
 • Una preparació per fer front als reptes de la seva elecció, fonamentada en una educació especialitzada.
 • Una orientació vers estudis posteriors (universitaris o cicles formatius superiors), configurada a  partir d’un itinerari educatiu personal.
 
 
Matèries de 1r de Batxillerat
 

Matèries comunes

1r BAT

 1. Llengua Castellana i Literatura I
 2. Llengua Catalana i Literatura I
 3. Llengua Estrangera: anglès I
 4. Filosofia
    5. Educació Física
    6. Religió
    7. Treball de recerca de batxillerat I
 
Modalitat: Humanitats i CC Socials
Matèries de modalitat Matèries optatives
   8. Comuna    9. Una de dos    10. Una de dos    11. Una de quatre
 • Història del món contemporani
 • Matemàtiques aplic CCSS
 • Llatí I
 • Literatura universal
 • Economia
 • Programació i tractament de dades I
 • Història i cultura de les Illes Balears
 • Tècniques experimentals
 • Alemany I
 
Modalitat: Científic i Tecnològic
  Matèries de modalitat  Matèries optatives
    Comunes     10. Una de dos     11. Una de quatre
    8. Matemàtiques
    9. Física i química
 •  Biologia i geologia
 • Dibuix tècnic I
 • Programació i tractament de dades I
 • Història i cultura de les Illes Balears
 • Tècniques experimentals
 • Alemany I
 
Modalitat: General
Matèries de modalitat Matèries optatives
   8. Comuna    9. Una de dos    10. Una de dos    11. Una de quatre
 • Matemàtiques generals
 • Matemàtiques aplic CCSS
 • Llatí I
 • Biologia, geologia i ciències ambientals
 • Economia
 • Matemàtiques I
 • Literatura universal
 • Economia, emprenedoria i activitat empresarial
 • Programació i tractament de dades I
 • Història i cultura de les Illes Balears
 • Tècniques experimentals
 • Alemany I

 

Matèries de 2n de Batxillerat
 

Matèries comunes

2n BAT

 1. Llengua Castellana i Literatura II
 2. Llengua Catalana i Literatura II
 3. Llengua Estrangera: anglès II
 4. Història d'Espanya
  
    Modalitat: Humanitats i CC Socials
    5. Comuna     6. Una de dos     Una de cada bloc (2 han de ser de la modalitat)
 •  Història de la filosofia
 • Llatí II
 • Matemàtiques aplic CCSS
 •  Història de l'Art (modalitat)
 • Economia B (modalitat)
 • Religió
 • Psicologia B            (modalitat)
 • Economia A (modalitat)
 •  Psicologia A
 • Dibuix tècnic II
 • Biologia
 
Modalitat: Científic i Tecnològic
   Comunes  Una de cada bloc (2 han de ser de la modalitat)
    5. Matemàtiques
    6. Història de la filosofia
 • Biologia (modalitat)
 • Dibuix tècnic (modalitat)
 • Psicologia A
 • Química (modalitat)
 • Economia B
 • Religió
 • Història de l'art
 • Física (modalitat)
 • Psicologia B
 • Matemàtiques aplic CCSS

 

Criteris de promoció i titulació de Batxillerat 2020-2021

 

Trets identificatius

Els Col·legis Diocesans, seguint una rica tradició, responen al compromís de l’Església en l’educació dels més joves, que sap que “l’esdevenidor de la humanitat es troba a les mans dels qui són capaços de transmetre, a les generacions futures, raons per viure i esperar”

[seguiu llegint]

Contacte

Sant Joan de la Creu, 58
07198 Son Ferriol - Palma de Mallorca
Tel: (+34) 971 426 001
          (+34) 627 780 600
info@csantantoniabat.com