OFERTA EDUCATIVA A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA - ESO

     El Col·legi Sant Antoni Abat pretén oferir un servei educatiu que, d'acord amb la concepció cristiana de la persona, de la vida i del món, sigui capaç de satisfer les demandes i expectatives de la nostra societat, cada cop més oberta i plural.

 És per això que:

 Volem Ajudar a descobrir i potenciar les possibilitats afectives, intel·lectuals i físiques de l'alumnat

 Volem Educar la seva dimensió social promoure la seva inserció al món, de manera responsable i constructiva

 Volem Fomentar el desenvolupament de la dimensió ètica i transcendent de la persona

 Volem Implantar els valors de respecte i tolerància, base de la convivència

 Volem Orientar als alumnes en la descoberta i la realització del seu propi projecte de vida

 

eso05

 

eso06 

 

disciplina_eso

 

Trets identificatius

Els Col·legis Diocesans, seguint una rica tradició, responen al compromís de l’Església en l’educació dels més joves, que sap que “l’esdevenidor de la humanitat es troba a les mans dels qui són capaços de transmetre, a les generacions futures, raons per viure i esperar”

[seguiu llegint]

Contacte

Sant Joan de la Creu, 58
07198 Son Ferriol - Palma de Mallorca
Tel: (+34) 971 426 001
          (+34) 627 780 600
info@csantantoniabat.com