Beques de menjador per al curs 20-21

  
meu beques

 

Destinataris: Alumnes usuaris del servei de menjador per al curs 2020-2021

Terminis de presentació: de 07/10/20 a 21/10/20

Com sol·licitar-la: Demanant cita prèvia i presentant la sol·licitud (annex 2) i la documentació pertinent a la secretaria del centre

 

Convocatòria d'ajuts individualitzats de menjador per als alumnes escolaritzats als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2020-2021.

 

LListat definitiu EXCLOSOS Ajuts de Menjador 20-21 

 

Llistat definitiu Ajuts sobrevinguts de Menjador 20-21

Llistat definitiu EXCLOSOS Ajuts sobrevinguts de Menjador 20-21

Horari de Secretaria

 
 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Matí

9.20 a 13h

9.20 a 13h

9.20 a 13h

9.20 a 13h

9.20 a 13h

Tarda

-----

15 a 17.30h

-----

-----

-----

              Durant els mesos de juny, juliol i setembre l'horari  serà de 9.20 a 13h

 

Circulars. Curs 20-21

 
Circular General (02/09/20):  Instruccions inici curs
Circular ESO (18/09/20):  Patis de 4t d'ESO
Circular Batxillerat (21/09/20):  Alumne positiu per Covid
Circular ESO (25/09/20):  Formació pares ESO 
Circular EP (02/10/20):  Tall de circulació al carrer Sant Joan de la Creu
Circular General (07/10/20):  Ajuts de menjador
Circular ESO-BAT (19/10/20):  EOIES
Circular ESO (04/11/20):  Sessions informatives
Circular EP (06/11/20):  Webinar AMCO
Circular General (19/11/20): Informació sobre la LOMLOE
Circular General (09/12/20): Calendari desembre i gener
Circular General (18/12/20):  Indicacions Nadal
Circular General (13/01/21): Celebració de Sant Antoni
Circular General (03/02/21): Carnestoltes
Circular General (23/02/21):  Beques extraordinàries de menjador
Circular ESO-BAT (12/05/21):  Instruccions de matrícula per Gestib i dates de reunions
Circular General (20/05/21):  Campus d'estiu
Circular EI-EP (20/05/21):  Lliurament de notes i jornada continuada 
Circular General (11/05/21):  Venda de llibres

 

Beques estudis (NEE) EP i ESO - 2019

 

Destinataris: Alumnes NEE matriculats per al curs 2019-2020 a Educació Primària i Secundària

Terminis de presentació: Fins dia 26 de setembre de 2019

Com sol·licitar-la: Mitjançant la pàgina web del Ministeri d'Educació i Formació Professional

 

Beques generals - 2019

 

Destinataris: Alumnes matriculats per al curs 2019-2020 als estudis postobligatoris (Formació Professional i Batxillerat)

Terminis de presentació: Fins dia 1 d'octubre de 2019

Com sol·licitar-la: Mitjançant la pàgina web del Ministeri d'Educació i Formació Professional

 

Petició de títols

 

Un cop superats els estudis de Batxillerat o Cicles Formatius, els alumnes heu de sol·licitar l'expedició del títol i fer el corresponent pagament de taxes a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
 
Cal aportar a la Secretaria del centre:
 • fotocòpia del DNI
 • fotocòpia del llibre de família nombrosa (si és el cas)
 • l'exemplar per l'administració del Model 046 com a justificant del pagament que obtindreu en finalitzar el procés. Si no heu imprès el justificant, en podeu obtenir una còpia aquí.

Per abonar les taxes heu d'anar a la web de l'Agència tributària de les Illes Balears, on seleccionareu:

 Per a BAT
 • Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
 • Taxa per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials
 • Batxillerat: expedició del títol (tenint present si sou família nombrosa o no)
 
Per a Gestió Administrativa
 • Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
 • Taxa per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials
 • Formació Professional (sistema educatiu)
 • Expedició de títol de tècnic (tenint present si sou família nombrosa o no)

 

Titulacions

 

TÍTOLS DE CATALÀ

Els alumnes que varen finalitzar els estudis d'ESO i de Batxillerat durant els cursos 11-12, 12-13, 13-14, 14-15 i 16-17 poden passar per secretaria a recollir la titulació corresponent.

TÍTOLS DE GRADUAT EN ESO

Els alumnes que finalitzaren l'ESO entre els cursos 09-10 i 18-19, ambdós inclosos, i els aprovats per juny de 2020 poden passar per secretaria a recollir els corresponents títols.

TÍTOLS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I DE BATXILLERAT

Els alumnes que finalitzaren els estudis de Batxillerat i de Gestió Administrativa han de passar per l'IES corresponent a recollir el corresponent títol:

 • Estudis finalitzats fins el curs 13-14 poden passar per l'IES Son Pacs
 • Estudis finalitzats des del curs 14-15 fins a juny del 19-20 han de dirigir-se a l'IES Son Rullan

 

Procés d'escolarització. FP - Curs 21-22

 

   Accés a la pàgina web de Conselleria on podreu consultar:
   Calendari procés Admissió FP curs 21-22

 

Trets identificatius

Els Col·legis Diocesans, seguint una rica tradició, responen al compromís de l’Església en l’educació dels més joves, que sap que “l’esdevenidor de la humanitat es troba a les mans dels qui són capaços de transmetre, a les generacions futures, raons per viure i esperar”

[seguiu llegint]