El col·legi Sant Antoni Abat és un centre d'identitat cristiana, depenent del Bisbat de Mallorca.
 

 

-  Oferim els nivells d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat en totes les seves modalitats i Cicles Formatius de Grau Mitjà en la branca de Gestió Administrativa. 

-  Disposem de dues aules d'informàtica, dues aules de música, biblioteca, aula de tecnologia, laboratoris, bar, menjador, cuina i pati. 

-  Comptem amb un Departament d'Orientació amb atenció personalitzada i reforç per a tots els alumnes. Així mateix, es compta amb professorat de Pedagogia Terapèutica per atendre a la diversitat de l'alumnat. L'ensenyament es fa un 40% en llengua catalana, un 40% en llengua castellana i el 20% restant en llengua anglesa. 

-  Per tal d'ajudar a descobrir i potenciar les possibilitats afectives, intel·lectuals, físiques i creatives disposem d'una gran diversitat d'activitats extraescolars esportives i musicals. 

-  El nostre centre segueix apostant per oferir un servei educatiu de qualitat, basat en la millora constant, i que afecta tots els àmbits del centre, tal com ho demostra la superació de totes les auditories anuals de seguiment realitzades per BVQi i el fet de figurar en el catàleg d'Empreses Excel·lents publicat per la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia de les Illes Balears.