Projecte Ecoambiental

   El Col·legi Sant Antoni Abat participa en el Programa de centres ecoambientals promogut per les conselleries d’Educació i de Medi Ambient.

   Per això, dins el Pla anual d’acció ecoambiental definim objectius amb els seus indicadors associats per tal de mesurar i avaluar les millores mediambientals del centre.

flor1 eco fulles5

 

   Pretenem que tota la comunitat educativa sigui conscient de la importància d’aquesta tasca i participi d’aquest projecte. Treballem aspectes d’anys anteriors i altres de nous, relacionats amb el manteniment de l’entorn i la gestió sostenible dels residus i recursos, així com la difusió d’aspectes relacionats amb la biodiversitat i el paisatge.

12 eco 2 moli1 12 eco 3

 

 L’hort de l’escola desperta la curiositat dels alumnes i ajuda a treballar tot un seguit de temes relacionats amb el medi ambient (aprofitament de residus, reciclatge i compostatge, gestió de l’aigua, agricultura ecològica, etc.)

12 eco 1 bolets2
 

Algunes de les actuacions van encaminades a:

- Millorar els hàbits alimentaris, fomentant la ingesta de fruites, verdures i altres aliments claus per
  un creixement equilibrat
- Separació dels residus per al seu posterior reciclatge
- Recollida de piles
- Recollida d'oli domèstic
- Supressió del paper d’alumini i foment de l’ús de carmanyoles