Projecte Ecoambiental

   El Col·legi Sant Antoni Abat participa en el Programa de centres ecoambientals promogut per les conselleries d’Educació i de Medi Ambient.

   Per això, dins el Pla anual d’acció ecoambiental definim objectius amb els seus indicadors associats per tal de mesurar i avaluar les millores mediambientals del centre.

flor1 eco fulles5

 

   Pretenem que tota la comunitat educativa sigui conscient de la importància d’aquesta tasca i participi d’aquest projecte. Treballem aspectes d’anys anteriors i altres de nous, relacionats amb el manteniment de l’entorn i la gestió sostenible dels residus i recursos, així com la difusió d’aspectes relacionats amb la biodiversitat i el paisatge.

12 eco 2 moli1 12 eco 3

 

 L’hort de l’escola desperta la curiositat dels alumnes i ajuda a treballar tot un seguit de temes relacionats amb el medi ambient (aprofitament de residus, reciclatge i compostatge, gestió de l’aigua, agricultura ecològica, etc.)

12 eco 1 bolets2
 

Algunes de les actuacions van encaminades a:

- Millorar els hàbits alimentaris, fomentant la ingesta de fruites, verdures i altres aliments claus per
  un creixement equilibrat
- Separació dels residus per al seu posterior reciclatge
- Recollida de piles
- Recollida d'oli domèstic
- Supressió del paper d’alumini i foment de l’ús de carmanyoles

 

Trets identificatius

Els Col·legis Diocesans, seguint una rica tradició, responen al compromís de l’Església en l’educació dels més joves, que sap que “l’esdevenidor de la humanitat es troba a les mans dels qui són capaços de transmetre, a les generacions futures, raons per viure i esperar”

[seguiu llegint]