El col·legi Sant Antoni Abat és un centre d'identitat cristiana, depenent del Bisbat de Mallorca.
 

 

-  Oferim els nivells d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat en totes les seves modalitats i Cicles Formatius de Grau Mitjà en la branca de Gestió Administrativa. 

-  Disposem de dues aules d'informàtica, dues aules de música, biblioteca, aula de tecnologia, laboratoris, bar, menjador, cuina i pati. 

-  Comptem amb un Departament d'Orientació amb atenció personalitzada i reforç per a tots els alumnes. Així mateix, es compta amb professorat de Pedagogia Terapèutica per atendre a la diversitat de l'alumnat. L'ensenyament es fa un 40% en llengua catalana, un 40% en llengua castellana i el 20% restant en llengua anglesa. 

-  Per tal d'ajudar a descobrir i potenciar les possibilitats afectives, intel·lectuals, físiques i creatives disposem d'una gran diversitat d'activitats extraescolars esportives i musicals. 

-  El nostre centre segueix apostant per oferir un servei educatiu de qualitat, basat en la millora constant, i que afecta tots els àmbits del centre, tal com ho demostra la superació de totes les auditories anuals de seguiment realitzades per BVQi i el fet de figurar en el catàleg d'Empreses Excel·lents publicat per la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia de les Illes Balears.

Trets identificatius

Els Col·legis Diocesans, seguint una rica tradició, responen al compromís de l’Església en l’educació dels més joves, que sap que “l’esdevenidor de la humanitat es troba a les mans dels qui són capaços de transmetre, a les generacions futures, raons per viure i esperar”

[seguiu llegint]

Contacte

Sant Joan de la Creu, 58
07198 Son Ferriol - Palma de Mallorca
Tel: (+34) 971 426 001
          (+34) 627 780 600
info@csantantoniabat.com