Batxillerat

 

bat1

bat2

 

L’oferta de Batxillerat al nostre centre té tres grans finalitats educatives:

 

- Una formació general, amb objectius educatius propis i intrínsecs.
- Una preparació per fer front als reptes de la seva elecció, fonamentada en una educació
  especialitzada.
- Una orientació vers estudis posteriors (universitaris o cicles formatius superiors),
  configurada a  partir d’un itinerari educatiu personal.

 

 
 Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials
 

 

 

Matèries comunes

1r Curs  

Llengua Castellana i Literatura I
Llengua Catalana i Literatura I
Llengua Estrangera: anglès I
Filosofia
Educació Física
Religió
Tutoria

 

Opció
Matèries troncals
Matèries optatives
Itinerari Humanitats
1r Curs - opció A
Economia
Història del món contemporani
Llatí I
TIC (informàtica)
Alemany I
Cultura Científica

Itinerari Humanitats

1r Curs - opció B

Literatura Universal
Història del món contemporani
Llatí I
TIC (informàtica)
Alemany I
Cultura Científica

Itinerari Ciències Socials

1r Curs - opció C

Economia
Història del món contemporani
Matemàtiques aplic a CCSS I
TIC (informàtica)
Alemany I
Cultura Científica

Itinerari Ciències Socials

1r Curs - opció D

Literatura Universal
Història del món contemporani
Llatí I
TIC (informàtica)
Alemany I
Cultura Científica

 

 

 

 

Matèries comunes

2n Curs

Llengua Castellana i Literatura II
Llengua Catalana i Literatura II
Llengua estrangera: Anglés II
Història d’Espanya
Història de la Filosofia
Tutoria

 

Opció
Matèries troncals
Matèries optatives
2n Curs A
Geografia
Matemàtiques aplic a CCSS II
Economia II
Literatura universal
Psicologia
2n Curs B
Geografia
Literatura universal
Llatí II
Economia de l'empresa II
Cultura audiovisual
2n Curs C
Geografia
Literatura universal
Matemàtiques aplic a CCSS II
Economia de l'empresa II
Cultura audiovisual
2n Curs D
Geografia
Economia de l'empresa II
Llatí II
Literatura universal
Psicologia
 

 bat3 

 

Batxillerat Científic i Tecnològic

 

 
 
Matèries comunes

1r Curs

Llengua Castellana i Literatura I
Llengua Catalana i Literatura I
Llengua Estrangera:Anglès I
Filosofia
Educació Física
Religió
Tutoria

 

Opció
Matèries de modalitat
Matèries optatives (1)
Itinerari Cientificotecnològic
1r Curs - opció E
Matemàtiques I
Física i química
Dibuix tècnic I
TIC (informàtica)
Alemany I
Cultura Científica

Itinerari Ciències de la Salut

1r Curs - opció F

Matemàtiques I
Física i química
Biologia i Geologia
TIC (informàtica)
Alemany I
Cultura Científica

 

 

Matèries comunes

2n Curs

Llengua Castellana i Literatura II
Llengua Catalana i Literatura II
Llengua estrangera: Anglés II
Història d’Espanya
Història de la Filosofia
Tutoria

 

Opció
Matèries de modalitat  
Matèries optatives (1)
2n Curs A
Matemàtiques II
Física
Dibuix tècnic II
Química
Cultura audiovisual
2n Curs B
Matemàtiques II
Química
Biologia
Física
Psicologia
 

bat4     bat5  

 

Trets identificatius

Els Col·legis Diocesans, seguint una rica tradició, responen al compromís de l’Església en l’educació dels més joves, que sap que “l’esdevenidor de la humanitat es troba a les mans dels qui són capaços de transmetre, a les generacions futures, raons per viure i esperar”

[seguiu llegint]

Contacte

Sant Joan de la Creu, 58
07198 Son Ferriol - Palma de Mallorca
Tel: (+34) 971 426 001 / (+34) 627 780 600
      Fax: 971 429 082
info@csantantoniabat.com

Please publish modules in offcanvas position.